Kodeks Etyki NBC

Etyka w biznesie to jedna z najważniejszych wartości jakimi się kierujemy w organizacji. Poniżej zasady jakimi kierują się członkowie NBC.

 1. Dostarczam usługi i produkty wysokiej jakości zgodnie z cenami jakie przedstawiłem.
 2. Jestem wiarygodny w stosunku do Członków swojej grupy biznesowej.
 3. Jestem rzetelny i wiarygodny w stosunku do kontaktów jakie zostały mi zarekomendowanie.
 4. Posiadam postawę wspierająca do członków NBC i organizacji.
 5. Jestem otwarty na nowe kontakty i wiedzę jaką mogę posiąść.
 6. Przestrzegam zasady etyki odpowiednie dla mojej branży

Zasady NBC

 1. Tylko jedna osoba z danej branży może dołączyć do Grupy NBC. Rada Członków wybierana kadencyjnie każdej Grupy podejmuje ostateczną decyzję związaną z konfliktem branży. W Sytuacjach nierozstrzygniętych decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor NBC
 2. Członkowie reprezentują swój główny biznes, a nie pracę dorywczą.
 3. Spotkania trwają 90 minut. Członkowie zobowiązani są przyjeżdżać na czas i zostawać do końca spotkania.
 4. Członek swojej grupy może odwiedzać inna grupę NBC po uprzednim zatwierdzeniu zaproszenia.
 5. Obecność jest kluczowa dla Grupy. Każdorazowo staramy się organizować zastępcę w przypadku naszej nieobecności.
 6. Członkowie NBC zobowiązują się do przekazywania wartościowych rekomendacji oraz zapraszania Gości do swojej Grupy biznesowej. Członkowie każdej z grup mogą ustalić samodzielnie minimalną ilość rekomendacji i gości.
 7. Gość może odwiedzić Grupę do 2 razy.
 8. Każdy z członków grupy jest zobowiązany do poinformowania o potencjalnym konflikcie interesów w momencie kiedy aplikuje nowa osoba do grupy.
 9. W razie problemów z danym uczestnikiem NBC ,, Rada Członkowska może, według własnego uznania, wprowadzić okres naprawczy na podstawie zachowania uczestnika grupy w biznesie lub zaangażowania wobec Grupy.
 10. Wszyscy nowi uczestnicy NBC zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu dla nowych członków w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do Grupy NBC. Szkolenie ma charakter wprowadzający do systemu NBC oraz Polskiej Waluty Zielony
 11. Zasady mogą się zmienić. Wszystkie proponowane zmiany muszą być sprawdzone przez Radę Doradczą.

Zasady Administracyjne

 1. Istnieje opłata wpisowa oraz składka członkowska. Członkostwo opłaca się za rok z góry. Opłata członkowska uwzględnia udział w NBC oraz składkę uczestnictwa w systemie Polskiej Waluty Zielony.
 2. Brak chęci z korzystania z systemu Polskiej Waluty Zielony w ramach członkostwa NBC nie powoduje zmniejszenia kwoty członkowskiej.
 3. NBC może otwierać Grupy w każdym mieście, miejscowości lub społeczności, w której są ludzie zainteresowani rozwijaniem biznesu poprzez rekomendacje oraz spotkania networkingowe.
 4. Składka członkowska powinna zostać opłacona 30 dni przed końcem członkostwa. Składki członkowskie opłacone przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma nastąpić przedłużenie są uznawane za spóźnione i będzie naliczona opłata wpisowa.
 5. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Na prośbę członka do rozpatrzenia indywidualnego można zawiesić członkostwo NBC. Zawieszenie członkostwa w NBC nie jest równoznaczne z zawieszeniem udziału w systemie Polskiej Waluty Lokalnej.
 6. Składki nie mogą być przenoszone z osoby na osobę chyba, że dotyczą tej samej firmy.
 7. Członek starający się o przeniesienie do innej Grupy musi złożyć nową, w pełni uzupełnioną aplikację członkowską do Rady Członków nowej Grupy, do której chce się przenieść. Kandydat powinien wnieść również minimum roczną składkę członkowską. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Komitet Członkowski, okres składki członkowskiej ważnej w ramach certyfikatu jest wliczany do okresu nowego członkostwa.